Tiêm filler mũi bị tràn có nguy hiểm không?

Tiêm filler mũi có đau không? Mấy ngày hết sưng?

Có nên tiêm filler mũi không? Giữ được bao lâu?

Nâng ngực nội soi là gì? 4 phương pháp phổ biến hiện nay

Tiêm filler mũi cần kiêng những gì để mau lành?

Nâng mũi sụn tai: Ưu nhược điểm và chi phí thực hiện

Nâng mũi bọc sụn bị đỏ đầu mũi: Nguyên nhân và cách xử lý

Có nên phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền không? Giữ được bao lâu?

Má lúm đồng tiền là gì? 2 phương pháp tạo má lúm đồng tiền đẹp

Nên kiêng gì sau khi nâng mũi bằng chỉ?

Chỉnh Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật này (cùng với các điều khoản sử dụng của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập ở đây) đặt ra cơ sở về cách Website này bảo mật. (“TopAZ”) và các chi nhánh của nó thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ thực, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi, ngôn ngữ ưa thích và bất kỳ thông tin nào khác (gọi chung là “Thông tin Cá nhân”), theo luật hiện hành. Chính sách Quyền riêng tư của TopAZ là tuyên bố về các nguyên tắc và hướng dẫn liên quan đến việc bảo vệ Thông tin Cá nhân và các cá nhân (“bạn”). Bằng cách sử dụng trang web này, HTTPS://TOPAZ.VN (“Trang web”), đăng ký nhận nội dung email từ TopAZ và / hoặc giao tiếp với TopAZ bằng e-mail hoặc cách khác (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý sử dụng những thông tin đó theo Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”).

Trang web của bên thứ ba. Các trang web của bên thứ ba được truy cập qua Trang web không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách này và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các trang web của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật được công bố trên bất kỳ trang web nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web trước khi gửi Thông tin cá nhân cho họ.

Thông tin chúng tôi thu thập. TopAZ có thể yêu cầu và thu thập từ bạn Thông tin Cá nhân và các thông tin khác tại một số điểm nhất định trên toàn Trang web. Thông tin Cá nhân được thu thập được sử dụng để vận hành hiệu quả hơn hoạt động kinh doanh TopAZ, quảng bá các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi và quản lý Trang web.

Thông tin từ việc sử dụng của bạn trên trang web. TopAZ có thể thu thập thông tin nhật ký internet chuẩn về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Trang web. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP và dữ liệu vị trí của bạn, nhật ký web, thời gian, ngày tháng, trình duyệt được sử dụng, địa chỉ web giới thiệu, dữ liệu liên lạc khác, các tìm kiếm được thực hiện và các trang đã truy cập.

Lưu trữ Thông tin Cá nhân. Thông tin Cá nhân của bạn được lưu trữ ở các vị trí an toàn và trên các máy chủ do TopAZ kiểm soát, đặt tại văn phòng của chúng tôi hay tại văn phòng của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Truyền thông qua thư điện tử. Đôi khi, TopAZ có thể gửi thông tin tiếp thị hoặc e-mail quảng cáo cho bạn với thông tin có thể hữu ích, bao gồm thông tin về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mới của TopAZ. Trong quá trình này, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định trong đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày / lần bạn mở liên lạc qua e-mail của chúng tôi lần đầu tiên, số lần bạn mở liên lạc qua email của chúng tôi và tổng hoạt động nhấp qua nội dung liên lạc qua e-mail của chúng tôi để tổng hợp các số liệu thống kê liên quan chung.

Chọn không tham gia. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ thông tin liên lạc nào, vui lòng gửi email đến chinhsach@TopAZ.vn để yêu cầu xóa, Thông tin cá nhân của bạn, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, sẽ không bị xóa nhưng sẽ được thêm vào danh sách ngăn chặn có liên quan để đảm bảo yêu cầu của bạn được tuân thủ. Tất cả Thông tin Cá nhân được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

Cookie và Công nghệ Tương tự và Địa chỉ IP. Để đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi được tối ưu hóa để dễ sử dụng, chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin chuẩn về tùy chọn ngôn ngữ của bạn, khi bạn truy cập Trang web, loại và phiên bản trình duyệt của bạn cũng như các thông tin tương tự khác. Những cookie này nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của bạn về Trang web và / hoặc Ứng dụng. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi nó đã nhận được cookie hoặc từ chối chấp nhận cookie. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, bạn có thể giới hạn việc xem và / hoặc không thể truy cập tất cả các tính năng trên Trang web.

Các nhà cung cấp dịch vụ. TopAZ có thể sử dụng các bên thứ ba để quản lý một trong nhiều khía cạnh hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả việc xử lý hoặc xử lý Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi sử dụng một công ty bên ngoài, chúng tôi sử dụng các phương tiện thích hợp để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn được sử dụng theo cách phù hợp với Chính sách này.

Tiện ích truyền thông xã hội. Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook và Tiện ích con hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các Tính năng và Tiện ích Truyền thông Xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các Tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của doanh nghiệp cung cấp.

Truy cập thông tin nhận dạng cá nhân. Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin đó.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn. TopAZ có thể thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để đảm bảo rằng nội dung trên Trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và máy tính của bạn.
 • Để cung cấp Dịch vụ và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Để cung cấp câu trả lời công khai cho các câu hỏi mà bạn nhận được.
 • Để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và xử lý các yêu cầu và khiếu nại.
 • Để gửi cho bạn các cập nhật, thông báo, thông báo và thông tin bổ sung liên quan đến Dịch vụ.
 • Để gửi cho bạn tài liệu tiếp thị và quảng cáo thông qua tin nhắn e-mail, tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn.
 • Để thực hiện các cuộc khảo sát và bảng câu hỏi.
 • Để thực thi các Điều khoản Sử dụng Trang web được ký kết giữa bạn và TopAZ.
 • Liên lạc với bạn khi TopAZ cho là cần thiết.
 • Để ngăn chặn gian lận, chiếm đoạt, vi phạm, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác và sử dụng dịch vụ sai mục đích.
 • Để xử lý các sự cố và trục trặc.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào trong bất kỳ trường hợp tranh chấp hoặc thủ tục pháp lý nào.
 • Để bảo vệ các quyền và sự an toàn của các tổ chức liên kết và bên thứ ba của chúng tôi, cũng như của chính chúng tôi.
 • Để chuyển thông tin của bạn trong trường hợp bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, bất kỳ bên mua nào sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách này
 • Nếu được pháp luật cho phép.

Đồng ý với Điều khoản Chính sách. Bằng cách sử dụng Trang web này và / hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với việc thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả. Chúng tôi xem xét các chính sách của mình thường xuyên và đôi khi cần thực hiện các sửa đổi và / hoặc cập nhật.

Luật chi phối. Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi luật của Tỉnh Quebec và luật hiện hành của Canada và những luật này áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung, bất kể nơi ở, nơi cư trú hoặc vị trí thực tế của bạn. Trang web và Nội dung chỉ được sử dụng trong các khu vực pháp lý nơi nó có thể được cung cấp hợp pháp để sử dụng.

Các thay đổi. Thỉnh thoảng TopAZ có thể thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với Chính sách. Nếu bất kỳ thay đổi đáng kể nào được thực hiện đối với Chính sách này theo cách sử dụng Thông tin Cá nhân của Người dùng, thì những thay đổi này sẽ được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại chinhsach@TopAZ.vn.

Cập nhật lần cuối: 5:18 PM , 23/12/2020