Đức Nguyễn

Manager

Nguyễn Quang Đức  - Manager tại TOPAZ Media là người trực tiếp lên Plan và triển khai dự án TOPAZ Review (topaz.vn) từ những ngày đầu.

Học vấn

 • Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM (UIT - HCM)

Chứng chỉ

 • Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học CNTT - ĐHQG TPHCM (UIT - HCM)
 • Quản trị nhân sự - Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)
 • Digital Maketing Full Stack - BMG Businiess Training
 • Google Data Analytics Certificate - Google
 • Fundamentals of Digital Marketing - Google Digital Garage

Kỹ năng

 • Web Administrator
 • SEO - Lập kế hoạch, triển khai và quản lý dự án SEO
 • Content Creator
 • Content SEO
 • Facebook Ads
 • Google Ads
 • Email Marketing
 • Quản lý nhân sự

Kinh nghiệm 

 • Web Administrator -8 năm
 • SEO - 8 năm
 • Google Ads - 4 năm
 • Facebook Ads - 4 năm
 • Email Marketing - 4 năm
 • HR - 5 năm

Đồng đội của tôi